Muisarm

Muisarm (valt onder de noemer: KANS) 
Een muisarm of KANS kenmerkt zich door een zeurend gevoel in de arm, soms op specifieke plekken, diffuus aanwezig te zijn. Er is sprake van last tijdens kleine bewegingen, zoals appen, typen of schrijven.
Anders dan bij een tennisarm doet een muisarm vaak geen pijn tijdens zwaar tillen of sporten. Dit laatste is daarom ook zeer aan te raden bij deze klachten.
Muisarm of KANS (vroeger RSI genaamd) kenmerkt zich door een aantal stadia:


Stadium 1
Klachten:
Licht tintelende, gevoelige en vermoeide nek, schouders, armen, handen of polsen.

Klachten worden als vervelend, maar niet als verontrustend beoordeeld. De relatie tussen oorzaak en pijn is vaak niet duidelijk. Vaak wordt deze fase niet serieus genomen. Nu kan blijvend letsel nog worden voorkomen.

Wat te doen?
Neem de klachten serieus: ze zijn geen aanstellerij, ook al verdwijnen de klachten soms na een nacht of weekend rust. Neem maatregelen om RSI te voorkomen. Waarschuw eventueel een (bedrijfs)arts.

Oorzaken
De muisarm ontstaat door overmatige lichte belasting, zoals langdurig beeldschermwerk en fijn handwerk. Deze vorm van overbelasting veroorzaakt specifieke problemen in de fijne bloedsomloop, de zogenaamde haarvaten. Haarvaten zijn de kleinste en dunste bloedvaatjes die het lichaam kent en zijn erg kwetsbaar. Door aanhoudende spanning in de spieren worden deze vaatjes dichtgedrukt en sterven na verloop van tijd af. Wanneer er teveel vaatjes niet meer functioneren wordt de omloop van bloed en lymfe bemoeilijkt. Het weefsel zal licht gaan zwellen en druk gaan uitoefenen. Daarnaast worden de afvalstoffen uit de spier slechter afgevoerd. Daardoor treedt verzuring op (CO2 en melkzuur). De druk en verzuring veroorzaken prikkeling van de vrije zenuwuiteinden wat een diffuse pijnsensatie geeft met wisselende klachten. Wanneer de klachten onbehandeld blijven komt de conditie van het weefsel in een negatieve spiraal terecht, waarbij de klachten zullen toenemen.

Stadium 2

Klachten:
Tintelend gevoel of brandende pijn in spieren en/of gewrichten in nek, schouders, armen, handen of polsen. Soms is er sprake van krachtverlies en een ‘zwaar’ gevoel. Alledaagse handelingen zoals werken aan de computer, autorijden, afwassen, tandenpoetsen, hobbies en sporten veroorzaken klachten. De pijn is hierbij toegenomen, maar wordt steeds moeilijker te lokaliseren.

De klachten verdwijnen aleen nog na een langere periode rust (vakantie). Vaak wordt in dit stadium pas onderkend dat men een muisarm heeft. Er is echter al veel kwaad veroorzaakt. Een goede revalidatie kan RSI tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Men blifjt echter gevoelig voor de ziekte en de klachten kunnen dus snel terugkomen indien het eigen lichaam niet in acht wordt genomen.

Wat te doen?
Neem contact op met uw (bedrijfs)arts. Neem alle mogelijke maatregelen om RSI te bestrijden.

Oorzaken
De muisarm ontstaat door overmatige lichte belasting, zoals langdurig beeldschermwerk en fijn handwerk. Deze vorm van overbelasting veroorzaakt specifieke problemen in de fijne bloedsomloop, de zogenaamde haarvaten. Haarvaten zijn de kleinste en dunste bloedvaatjes die het lichaam kent en zijn erg kwetsbaar. Door aanhoudende spanning in de spieren worden deze vaatjes dichtgedrukt en sterven na verloop van tijd af.

Wanneer er teveel vaatjes niet meer functioneren wordt de omloop van bloed en lymfe bemoeilijkt. Het weefsel zal licht gaan zwellen en druk gaan uitoefenen. Daarnaast worden de afvalstoffen uit de spier slechter afgevoerd. Daardoor treedt verzuring op (CO2 en melkzuur). De druk en verzuring veroorzaken prikkeling van de vrije zenuwuiteinden wat een diffuse pijnsensatie geeft met wisselende klachten. Wanneer de klachten onbehandeld blijven komt de conditie van het weefsel in een negatieve spiraal terecht, waarbij de klachten zullen toenemen.

Stadium 3

Klachten

Zeurende of stekende pijn in spieren en/of gewrichten
Gloeiende en/of tintelende vingers en/of gewrichten
Zwellingen en krachtverlies in spieren: het oppakken van een kopje is al pijnlijk
Naast de lichamelijke belastbaarheid neemt ook de emotionele belastbaarheid af.

De klachten zijn bovendien blijvend en er is geen duidelijk verband tussen de klachten en de oorzaken. De pijn is altijd aanwezig.

Wat te doen?
Maak een uitgebreid revalidatieplan in overleg met arts en/of fysiotherapeut. Neem alle mogelijke maatregelen om RSI te bestrijden. Houd rekening met zeer langdurige revalidatie. Ga ervan uit dat u niet meer op de manier kunt werken die u gewend was. Gedragsverandering is onontbeerlijk om na herstel normaal te kunnen fucntioneren.

Oorzaken
De muisarm ontstaat door overmatige lichte belasting, zoals langdurig beeldschermwerk en fijn handwerk. Deze vorm van overbelasting veroorzaakt specifieke problemen in de fijne bloedsomloop, de zogenaamde haarvaten. Haarvaten zijn de kleinste en dunste bloedvaatjes die het lichaam kent en zijn erg kwetsbaar. Door aanhoudende spanning in de spieren worden deze vaatjes dichtgedrukt en sterven na verloop van tijd af.

Wanneer er teveel vaatjes niet meer functioneren wordt de omloop van bloed en lymfe bemoeilijkt. Het weefsel zal licht gaan zwellen en druk gaan uitoefenen. Daarnaast worden de afvalstoffen uit de spier slechter afgevoerd. Daardoor treedt verzuring op (CO2 en melkzuur). De druk en verzuring veroorzaken prikkeling van de vrije zenuwuiteinden wat een diffuse pijnsensatie geeft met wisselende klachten. Wanneer de klachten onbehandeld blijven komt de conditie van het weefsel in een negatieve spiraal terecht, waarbij de klachten zullen toenemen.

Plan hier direct uw afspraak

Bel mij terug voor meer info