Thoracic outlet syndroom (TOS)

Thoracic outlet sydroom, ook welk afgekort als TOS, betreft een aandoening waarbij er sprake is van een of meerdere beknellingen in het gebied van de hals, schouder en wervelkolom. Het betreft vaak een inklemming  een zenuw –of vaten die vanuit de nek, bovenrug onder het sleutelbeen door naar de arm lopen. Kenmerkend voor deze klacht is dus een doof gevoel, tintelingen, verzuurde of een vollopende arm. Kenmerkend voor TOS is ook het diffuse gebied waarin de klacht wordt aangegeven (niet op een lokale plek aan te wijzen, vage pijn)

Thoracic outlet syndroom is geen officiële diagnose, maar een verzamelterm voor een aantal beknellingen die in de arm, nek of schouder voorkomen, het kan dus gaan om zenuwen, vaten of aders. TOS wordt ook nog wel eens verward met het cubitale tunnel syndroom.

Thoracic outlet syndroom symptomen

Afhankelijk van welke structuur er is ingeklemd (zenuwen, bloedvaten, spieren) en op welke locatie de beknelling aanwezig is,  kunnen er de volgende symptomen optreden bij thoracic outlet syndroom:

  • Koude of warme hand(en)
  • Tintelingen in arm of handen
  • Een vol gevoel in de arm of handen
  • Verkleuring van de arm of hand
  • Krachtverlies, doof gevoel in armen of handen
  • Te snelle vermoeidheid in de arm, verzuring


Thoracic outlet syndroom behandeling

De prognose van Thoracic outlet syndroom verschilt per persoon. Sommige mensen hebben enkele weken tot maanden klachten, afhankelijk van de juiste behandeling.  In enkele gevallen kan TOS jaren aanwezig blijven omdat de beknelling niet fysiotherapeutisch te verhelpen is.
Soms moet er een operatie aan te pas komen voor TOS. Echter zijn de meest chirurgen hier erg terughoudend mee, omdat het een gebied betreft in het lichaam waarin veel vitale organen zich bevinden.

De TOS syndroom behandeling is erop gericht om de beknellingen in nek, schouder, arm of bovenrug te verhelpen. Dit kan gedaan worden door verschillende mobilisatie of manipulatietechnieken, vrijwel altijd ondersteund met oefeningen om de beknelling op te heffen en activiteiten in het dagelijks leven te verbeteren. Thoracic outlet kan door de reguliere fysiotherapie worden behandeld met massage, oefeningen en dry needling.

Bij Ansr hebben we veel ervaring met het behandelen van TOS. In de meeste gevallen kunnen we de beknelling snel opsporen en binnen ongeveer een maand verhelpen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. We zullen eerst gericht lichamelijk onderzoek moeten doen om de diagnose te bevestigen. Maak hier uw afspraak online met een van onze specialisten.

Thoracic outlet syndroom testen

De testen die worden gebruikt om TOS vast te stellen zijn:

  • De Roos test
  • De Wright test (hyperabductietest)
  • De Adson test

Hier moet bij vermeld worden dat de testen niet volledig specifiek zijn en daarom moet er ook ander aanvullend onderzoek gedaan worden. Uiteraard speelt het verhaal van de patiënt hierin een belangrijke rol.

De Roost test wordt uitgevoerd in zit. De patient neemt de armen in volgorde 90 graden abductie, exorotatie en vervolgens 90 graden flexie in de elleboog. Vervolgens gaat de patiënt gedurende de 3 minuten de handen openen en sluiten. Bij provocatie van dezelfde symptomen en tintelingen, is de test positief. Niet bij pijn of vermoeidheid.

Bij de Wright test zit de patient op de onderzoeksbank en brengt de therapeut de schouder van de patient in 90 graden flexie en de elleboog in 90 graden flexie, nu wordt de polsslag geïnspecteerd de therapeut. In de 2e fase brengt de therapeut de schouder in volledige anteflexie-elevatie en wederom wordt de radiale polsslag geïnspecteerd. Indien de polsslag geheel of deels wegvalt, kan dit een aanwijzing zijn op het hebben van TOS.

De Adson test wordt uitgevoerd met de patient zitten op de bank. De therapeut neemt de aangedane arm van de patient in extensie en exorotatie en palpeert de polsslag. Vervolgens wordt de patient gevraagd zijn hoofd naar achter te laten vallen en te draaien naar de zijde van de arm en diep in te ademen en deze vervolgens vast te houden. Nu wordt de polsslag wederom gepalpeerd door de therapeut. Bij wegvallen van de polsslag of provocatie van de symptomen is de test positief.

Thoracic outlet syndroom operatie

Indien fysiotherapie of oefentherapie geen verbetering laat zien, kan er verwezen worden naar een vaatchirurg. De operatie van een TOS zal dan gericht zijn op het vrij laten verlopen van de vaatzenuwbundel in de hals. Vaak wordt hiervoor de eerste rib verwijderd. Deze eerst rib betreft de bovenste rib van al onze ribben en loopt ten opzichte van het sleutelbeen zodanig dat er een opening tussen het sleutelbeen en de eerst rib aanwezig is. Bij sommige genetische afwijkingen is er een extra hals rib aanwezig, deze kan bij symptomen chirurgisch worden verwijderd.

Bij Ansr fysiotherapie hebben we veel ervaring met het behandelen van TOS. In de meeste gevallen kunnen we de beknelling snel opsporen en binnen ongeveer een maand verhelpen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. We zullen eerst gericht lichamelijk onderzoek moeten doen om de diagnose te bevestigen. Maak hier uw afspraak online met een van onze specialisten.